PI/2016/96 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016012/2016-621
Podnet: na základe § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/96
Dátum začiatku PK: 18.07.2016
Dátum konca PK: 01.08.2016
Dátum ukončenia procesu: 05.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 18.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 01.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)