PI/2016/95 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OBL-124/2016
Podnet: Na základe bodu B.3. z uznesenia vlády SR č. 517/2015.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/95
Dátum začiatku PK: 06.07.2016
Dátum konca PK: 20.07.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia: 06.07.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)