PI/2016/92 Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015811/2016-411
Podnet: Článok 58 Ústavy SR a § 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/92
Dátum začiatku PK: 22.06.2016
Dátum konca PK: 30.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.06.2016
Ukončenie štádia: 22.06.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)