PI/2016/90 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2016 o predkladaní správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ORE - 7115/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/90
Dátum začiatku PK: 20.06.2016
Dátum konca PK: 24.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 25.06.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)