PI/2016/84 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 300-0015/2016-330
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Benkovičová, Ľudmila, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/84

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia: 15.06.2016
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia: 27.06.2016
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)