PI/2016/79 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Metrológia a skúšobníctvo
Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2016/300/005576/01903
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/79
Dátum začiatku PK: 13.06.2016
Dátum konca PK: 20.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.06.2016
Ukončenie štádia: 22.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)