PI/2016/78 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ORE-6777/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/78
Dátum začiatku PK: 13.06.2016
Dátum konca PK: 17.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 26.04.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 18.06.2016
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)