PI/2016/74 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23421/2016-1020-36844
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/74
Dátum ukončenia procesu: 28.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.06.2016
Ukončenie štádia: 10.06.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.06.2016
Ukončenie štádia: 22.06.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.06.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)