PI/2016/66 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 39148/2016-110
Podnet: na základe úlohy B.1 uloženej uznesením vlády č. 669 zo 17. decembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/66
Dátum začiatku PK: 07.06.2016
Dátum konca PK: 17.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia: 07.06.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)