PI/2016/60 Predbežná informácia k návrhu zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3365/2016
Podnet: Plnenie úlohy B.12 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 151 z 2. apríla 2014
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/60
Dátum začiatku PK: 03.06.2016
Dátum konca PK: 16.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia: 03.06.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)