PI/2016/59 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014212/2016-421
Podnet: Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/59
Dátum začiatku PK: 03.06.2016
Dátum konca PK: 10.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia: 03.06.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia: 10.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)