PI/2016/53 Návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5182/2016-2.3
Podnet: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/53
Dátum začiatku PK: 01.06.2016
Dátum konca PK: 20.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 24.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.06.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)