PI/2016/52 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ÚLP-9-11/2016-OdL
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/52
Dátum začiatku PK: 01.06.2016
Dátum konca PK: 15.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 31.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia: 31.05.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.06.2016
Ukončenie štádia: 15.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 31.01.2019