PI/2016/51 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Vlastnícke práva
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13657/2016
Podnet: Odôvodnené stanovisko Európskej komisie
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/51
Dátum začiatku PK: 12.07.2016
Dátum konca PK: 25.07.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.07.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 12.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)