PI/2016/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23189/2016-1000
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/50
Dátum začiatku PK: 27.05.2016
Dátum konca PK: 03.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia: 27.05.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia: 03.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)