PI/2016/49 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 43110/2016-110
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/49
Dátum začiatku PK: 26.05.2016
Dátum konca PK: 08.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 26.05.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 08.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)