PI/2016/43 k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OLVS-69/2016
Podnet: legislatívne pravidlá vlády
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/43
Dátum začiatku PK: 07.06.2016
Dátum konca PK: 17.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia: 07.06.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)