PI/2016/42 Predbežná informácia k návrhu zákona o registri konečných užívateľov výhod a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Obchodné právo
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 41051/2016/100
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/42
Dátum začiatku PK: 19.05.2016
Dátum konca PK: 08.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 08.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)