PI/2016/4 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-1943/2016-231/5601
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/4
Dátum začiatku PK: 27.04.2016
Dátum konca PK: 11.05.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.04.2016
Ukončenie štádia: 27.04.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.04.2016
Ukončenie štádia: 11.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 12.05.2016
Ukončenie štádia: 23.05.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)