PI/2016/39 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00404/2016/12
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Knoth, Ľuboš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/39
Dátum začiatku PK: 19.05.2016
Dátum konca PK: 01.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)