PI/2016/34 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12394/2016-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/34
Dátum začiatku PK: 17.05.2016
Dátum konca PK: 06.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)