PI/2016/33 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počet dní, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a dňoch na kalendárny rok 2017 a referenčný vek na kalendárny rok 2017.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. septembra 2016 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
Legislatívna oblasť: Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12385/2016-M_OPVA
Podnet: Na základe § 65 a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/33
Dátum začiatku PK: 17.05.2016
Dátum konca PK: 23.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 23.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)