PI/2016/30 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2114/2016-410
Podnet: Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/30
Dátum začiatku PK: 16.05.2016
Dátum konca PK: 23.05.2016
Dátum ukončenia procesu: 24.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.05.2016
Ukončenie štádia: 16.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 23.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia: 24.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)