PI/2016/24 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2037/2016-410
Podnet: Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/24
Dátum začiatku PK: 16.05.2016
Dátum konca PK: 27.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 16.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.05.2016
Ukončenie štádia: 27.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)