PI/2016/230 Návrh zákona o metrológii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2016/300/012212/04051
Podnet: Úloha č. C1 - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 495 z 2. novembra 2016 k návrhu zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/230
Dátum začiatku PK: 30.12.2016
Dátum konca PK: 13.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia: 30.12.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)