PI/2016/23 Predbežná informácie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012172/2016-724
Podnet: transpozícia smernice Rady 2015/2376
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/23
Dátum začiatku PK: 13.05.2016
Dátum konca PK: 20.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 13.05.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 20.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)