PI/2016/229 návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2001 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OBL-340/2016
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/229
Dátum začiatku PK: 28.12.2016
Dátum konca PK: 09.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.12.2016
Ukončenie štádia: 28.12.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia: 27.12.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia: 28.12.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)