PI/2016/225 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poplatkové právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SŠHR-2016/01216-021-PRED
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/225
Dátum začiatku PK: 22.12.2016
Dátum konca PK: 05.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 05.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)