PI/2016/221 Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S10636_OL-2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/221
Dátum začiatku PK: 20.12.2016
Dátum konca PK: 13.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)