PI/2016/215 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 31462/2016
Podnet: vlastná iniciatívna
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/215
Dátum začiatku PK: 13.12.2016
Dátum konca PK: 27.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 27.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)