PI/2016/212 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/021709/2016-632
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/212
Dátum začiatku PK: 09.12.2016
Dátum konca PK: 30.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 30.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)