PI/2016/209 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 41051/2016/100
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/209
Dátum začiatku PK: 08.12.2016
Dátum konca PK: 29.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 29.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)