PI/2016/208 Návrh opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ÚLP-3-62/2016-OdL
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/208
Dátum začiatku PK: 08.12.2016
Dátum konca PK: 21.12.2016
Dátum ukončenia procesu: 31.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 21.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 31.01.2019