PI/2016/207 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/021212/2016-632
Podnet: Implementácia smernice
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/207
Dátum začiatku PK: 06.12.2016
Dátum konca PK: 02.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)