PI/2016/203 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 50089/16-110
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 380 z 8. júla 2015
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/203
Dátum začiatku PK: 05.12.2016
Dátum konca PK: 16.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)