PI/2016/201 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Obchod a podnikanie
Obchodné spoločnosti a družstvá
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 48 816/2016-110
Podnet: Smernica EP a Rady č. 2012/17/EÚ z 13. júna 2012
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES
pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov
obchodných registrov a registrov spoločností
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/201
Dátum začiatku PK: 05.12.2016
Dátum konca PK: 16.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)