PI/2016/198 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8631/2016-1.10
Podnet: Vykonanie návrhu zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/198
Dátum začiatku PK: 30.11.2016
Dátum konca PK: 20.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)