PI/2016/195 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cirkev
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-3866/2016-110/14627
Podnet: § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/195
Dátum začiatku PK: 25.11.2016
Dátum konca PK: 29.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 01.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 29.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)