PI/2016/194 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ÚLP-21-50/2016-OdL
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/194
Dátum začiatku PK: 25.11.2016
Dátum konca PK: 08.12.2016
Dátum ukončenia procesu: 31.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 31.01.2019