PI/2016/193 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OLVS-113/2016
Podnet: Podľa čl. 10 ods. 1 v spojení s čl. 37 ods. 1 legislatívnych pravidiel vlády
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/193
Dátum začiatku PK: 25.11.2016
Dátum konca PK: 08.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)