PI/2016/190 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11487/2016-M_ODSP
Podnet: Plán legislatívnych úloh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/190
Dátum začiatku PK: 18.11.2016
Dátum konca PK: 24.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.11.2016
Ukončenie štádia: 24.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)