PI/2016/189 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18026/2016-M_OPV
Podnet: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84 ES z 19. januára 2001 o úprave letného času Oznámenie Komisie prijaté podľa článku 4 uvedenej smernice pre roky 2017 až 2021 (Ú. v. EÚ 2016/C 61/01 zo dňa 17. 02. 2016)
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/189
Dátum začiatku PK: 15.11.2016
Dátum konca PK: 22.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 12.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.11.2016
Ukončenie štádia: 14.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)