PI/2016/187 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 49298/2016/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/187
Dátum začiatku PK: 14.11.2016
Dátum konca PK: 18.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 07.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 14.11.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia: 07.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)