PI/2016/185 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2016-24256-56AA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/185
Dátum začiatku PK: 07.11.2016
Dátum konca PK: 10.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)