PI/2016/184 Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana osobných údajov
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00444/2016-Op
Podnet: Prijatie Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016) Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pőtheová, Soňa, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/184
Dátum začiatku PK: 07.11.2016
Dátum konca PK: 30.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)