PI/2016/183 Návrh zákona z.........2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Byty
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24523/2016/B823-SBPMR
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/183
Dátum začiatku PK: 04.11.2016
Dátum konca PK: 30.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 13.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)