PI/2016/182 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pestovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3686/2016-510
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/182
Dátum začiatku PK: 04.11.2016
Dátum konca PK: 18.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)