PI/2016/180 Návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 46986/2016/13
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 71/2015 z 18. februára 2015 (úloha B.11.)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/180
Dátum začiatku PK: 27.10.2016
Dátum konca PK: 11.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)