PI/2016/179 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/19704/2016-732
Podnet: Novela zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
ktorou sa od 1. mája 2017 zavádza úprava zdaňovania bezdymových tabakových výrobkov
ktoré sa nespotrebúvajú počas procesu horenia okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku
a zároveň ich označovanie kontrolnými známkami.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/179
Dátum začiatku PK: 28.10.2016
Dátum konca PK: 04.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)