PI/2016/177 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/19685/2016-732
Podnet: Novela zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
ktorou sa zavádzajú nové ustanovenia upravujúce zdaňovanie neharmonizovaného tabakového výrobku
a to bezdymového tabakového výrobku
ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/177
Dátum začiatku PK: 28.10.2016
Dátum konca PK: 04.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)